ikona facebook
telefon Gajánek

Provozní doba

Pondělí 09:00 - 19:00
Úterý 09:00 - 19:00
Středa 09:00 - 19:00
Čtvrtek 09:00 - 19:00
Pátek 09:00 - 20:00
Sobota 09:00 - 20:00
Neděle 12:00 - 19:00

Ceník vstupů

Děti do 1 roku a doprovod ZDARMA
Jednorázový vstup
dítě do 12 let,
do 140 cm výšky
99,-Kč
Ranní vstup
Po-Pá 9-13 hod.
85,-Kč
Děti do 12 let a do 140 cm výšky, So-Ne a svátek 120,-Kč
Poslední 2 hod. vstup 85,-Kč
Permanentní vstup
10 vstupů
800,-Kč
Permanentní vstup
20 vstupů
1500,-Kč

Provozní řád a bezpečnost v dětském koutku GAJÁNEK

Herna je určena pro děti ve věku 1 — 12 let a je rozdělena do zón podle obtížnosti.

Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně pině zodpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.

Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním pině zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.

Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.

Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.

Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v Kavárně Gajánek s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.

Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v čisté zóně herny zakázána.

Celý areál je nekuřácký, platí zákaz vstupu zvířat.

Vstup do herny je zpoplatněn (viz.ceník), pro doprovod je zdarma.

Prostor herny je z důvodu bezpečnosti monitorován kamerovým systémem.

Atrakce je certifikována jako bezpečná v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkající se „atrakcí a vybavení hřišt" (Norma ČSN- SEN — 1176, 1-7 a ČSN — SEN — 1177).

Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.

Pracovníci herny jsou označeni oděvem s logem společnosti a jsou vyškoleni pro případ nouze.

Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. Je způsobilý poskytnout první pomoc.

Dbejte pokynů personálu a informací na tabulích na jednotlivých zónách.

Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, protiskluzové ponožky.

Všichni kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty.

Návštěvník ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.

Malá jezdítka, vozítka a koloběžky jsou určeny výhradně pro děti a používat je lze výhradně na dráze k tomu určené.

Je zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách (vně i uvnitř).

Rodiče/doprovod mohou vstoupit se svými dětmi do herní konstrukce, přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti.

Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v karanténě.

Vedení společnosti neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v areálu.

Prostor pro kočárky je určen u recepce herny, za volně ložené věci v kočárku zodpovídají rodiče/doprovod.

Použití parkoviště je na vlastní nebezpečí, provozovatel není povinen parkoviště střežit ani udržovat.

Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodů bezpečnosti nevpustit další návštěvníky, v tomto případě počítejte s čekací dobou.

Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti.

Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.